Nyheder

Hvad betyder Brexit for dig?

moms på varer fra England

Tilbage i 2016 stemte UK om, om de skulle forblive i EU eller om de skulle forlade unionen. Flertallet stemte for og dermed begyndte UK processen om at forlade den Europæiske Union. 

Det blev en langstrakt proces med flere udskydelse af udtrædelsesdagen. Der skulle forhandles aftaler i hus mellem europæiske lande og UK, og det var ikke let. D. 1 januar 2021 blev dog dagen, hvor England forlod EU. Det har naturligvis fået nogle konsekvenser, både for virksomheder og privatpersoner, blandt vedrørende moms på varer fra England. Læs med her og bliv klogere på, hvad Brexit har af betydning for dig. 

Moms på varer fra England 

Én af de ting der for privatpersoner komme til at ændre sig, er nethandel og forsendelse af post til og fra britiske virksomheder og borgere. Det er ikke selve det at købe varer fra UK der blive mere omstændigt, men det gør dét at få dem importeret til og fra Danmark til gengæld. Det er især moms på varer fra england, der udgør den største ændring. 

Der gælder nemlig nye regler for handel med UK, når de ikke længere er medlem af UJ. Det betyder, at: 

  • Du skal udfylde en tolddeklaration, hvis du sender enten pakker eller breve til England. 
  • Modtageren af brevet eller pakken står for at betale moms i England når de modtager din pakke eller dit brev. 
  • Overstiger pakkens eller gavens værdi £39, bliver den pålagt told og moms, når den skal importeres til UK. 
  • Når du skal modtage varer fra UK, skal du ikke betale moms, hvis pakkens værdi er under 80 kr. Er den over 80 kr, skal du betale moms på varer fra England. 

Rejse til og fra UK 

Ud over ændringer for moms på varer fra England, så bliver der også ændret lidt på rejse- og opholdsmuligheder: 

  • Rejser man som dansker til Storbritannien, kan man gøre det uden et visum. 
  • Er man dansk statsborger bosat i UK, kan man godt blive boende. Det kræver dog, at man søger om en opholdstilladelse. Har du boet i UK i mindre end fem år vil du få en ”pre-settled” status. Har du boet der i mere end fem år, vil du få en tidsubegrænset opholdstilladelse. 

Det er hovedsageligt briterne, der rammes hårdt af de ændrede rejse- og opholdsmuligheder. Ønsker en britisk statsborger f.eks. at opnå dansk statsborgerskab, skal de gennemgå samme proces som andre tredjelandsstatsborgere. 

Uddannelse 

Brexit har også en betydning når det kommer til uddannelse og opnåelse af autorisation i både Danmark og Storbritannien. 

Der gælder f.eks. ikke længere EU-regler, når man skal søge om godkendelse og anerkendelse af sin uddannelse. Ligeledes bliver det også mere besværligt at søge om autorisation til at arbejde inden for det man er uddannet indenfor. Dette gælder både for folk uddannet i UK, der ønsker at arbejde i Danmark og for folk uddannet i Danmark der ønsker at arbejde i UK. 

Alt i alt bliver processen gjort mere omstændigt og man kommer til at ansøge på lige fod med andre tredjelandsstatsborgere.