Nyheder

Sygdomsangst – en slags angst du måske ikke er opmærksom på?

sygdomsangst behandling
rcogm

Det kan være rigtigt svært selv at vurdere, hvornår man går fra at være almindeligt præget af tanker omkring sygdom, og hvornår det har udviklet sig til en egentligt angst, der begrænser livet. Hvis du ofte tænker på sygdomme og bliver opmærksom, når du f.eks. mærker noget i din krop, kan du lide af sygdomsangst. Sygdomsangst er noget man kan få behandling for. Du kan få sygdomsangst behandling hos Maria Bang, som er professionel i det hun gør, og som vil kunne give dig en specialrettet behandlings med fokus på sygdomsangsten. 

Hvad er sygdomsangst?  

Sygdomsangst handler bl.a. om, at man er ekstra opmærksom på faresignaler for sygdomme. Man kan være utroligt bange for bl.a. at udvikle kræft. Det kan også være andre sygdomme, der fylder for en. Disse tanker kan fylde så meget, at det kommer til at begrænse en i ens hverdag. Man kan bl.a. blive rigtigt bange for at gå uden for døren specielt i den tid, der er lige nu, hvor corona pandemien har hærget hen over de senest halvandet år. Du kan måske tænke, at corona pandemien er noget alle er opmærksomme på og til en hvis grad påvirkes af. Det er også ganske rigtigt at de fleste præges af corona pandemien, men de fleste formår også at komme ud, være til stede blandt andre, varetage deres job og for det meste glemme tankerne omkring pandemien. Hvis man lider af sygdomsangst kan man blive så bange, at man ikke tør have nogen på besøg overhovedet, man kan blive begrænset i f.eks. at varetage ens job, og man kan også blive unødigt isoleret fra andre mennesker.  

Du kan få behandling for din sygdomsangst 

De begrænsninger du oplever i din sygdomsangst behøves ikke være permanente. Du kan få behandling for din sygdomsangst, hvor du bliver mere og mere i stand til at mestre livet bedre. Det kan f.eks. handle om at turde bevæge dig ud, selvom der er en corona pandemi, så du kan varetage dit job. Hvis du starter i et forløb ved Maria Bang, vil du hurtigt opdage, at dine symptomer letter, og at du får det bedre. Sygdomsangsten vil slippe taget i dig, og du vil genvinde kontrollen over dit eget liv.  

Hvordan kan det være opstået? 

Der kan være mange grunde til at sygdomsangst opstår. Du vil i et forløb ved Maria Bang dykke mere ind i, hvordan det kan være opstået for dig. Ofte kan man have nogle oplevelser bl.a. i barndommen, som gør, at man har mere sygdomsangst end andre. Måske har man haft mange familiemedlemmer omkring sig, som er døde af kræft, hvilket så har været udslagsgivende for, at angsten er opstået hos dig. Den kan sprede sig til at også at handle om andre sygdomme. Det kan også handle om andre ting, såsom at du måske som barn har læst en historie eller set en film, som har gjort dig bange for sygdomme og døden. Ved at forstå bedre hvorfor du har sygdomsangst, kan du arbejde med at genvinde kontrollen.